Voorschriften en attesten

Wij geven steeds voldoende voorschriften mee tot aan de volgende controle.

 

Een telefonische vraag om voorschriften wordt zo overbodig.

 

Wanneer uw voorschriften op zijn, betekent dit automatisch dat u toe bent aan een nieuwe controle bij uw huisarts.

Er worden géén voorschriften of attesten gegeven zonder raadpleging!

Breng attesten voor de mutualiteit of adviserend geneesheer op tijd mee naar de consultatie. Zo kunnen wij tijdig een nieuwe aanvraag opmaken.

Het heeft geen zin attesten te vragen, die niet stroken met de werkelijkheid.
Dit is wettelijk verboden en zal steeds geweigerd worden!!

Uw online afspraak in enkele klikken