Corona

Corona: testen en testen is twee

Voor u als patiënt is het belangrijk het onderscheid te maken tussen 2 medische Covid-19 Labo testen.

Covid-19 PcR Test met wattestaafje in de neus

 

Bij wie?

Patiënt die tekenen ontwikkelen van griep of verkoudheid.
Doel van de test : duidelijk maken wie er momenteel besmet is met Covid-19 virus en aldus een mogelijke verspreider van de ziekte identificeren.

 

Betekenis van een positieve test

U bent met zo goed als 100 % zekerheid geïdentificeerd als “Nieuwe Covid-19 besmetting”, u bent drager van het virus in de bovenste luchtwegen en u kan het gemakkelijk verspreiden bij hoesten, niezen, praten, slecht handhygiëne…  De epidemie wordt tegengehouden door diegenen met wie u in contact kwam te verwittigen. Dit heet “contact-tracing” en zal van overheidswege gebeuren door gespecialiseerde call-centers.

 

Betekenis van een negatieve test

Uit de meeste rapporten blijkt dat deze test een gevoeligheid heeft van tussen de 60 en de 80 % d.w.z. dat we met deze test rond de 70% van de mensen die Covid-19 hebben kunnen opsporen. (Soms zit het virus niet op de plaats in de keel waar we testen en ook de afnametechniek is moeilijk en wordt niet steeds optimaal uitgevoerd.) Aldus wil een negatieve test niet automatisch zeggen dat u het virus niet heeft… U heeft rond de 30 % kans dat u toch het virus heeft maar dat deze test dit niet heeft kunnen aantonen.

 

Wie kan getest worden?

Vanaf 4 mei mag in theorie iedereen getest worden die zich ziek begint te voelen en vreest voor corona. Om te kunnen testen dienen voldoende wissers en beschermingsmateriaal voor handen te zijn wat niet steeds evident is. Wegens materiaalgebrek kan het zijn dat initieel enkel de mensen die zwaarder ziek zijn getest worden.

Covid-19 Antistof bepaling in bloed (afname van een buisje bloed)

 

Bij wie?

Patiënt bij wie we dienen te weten als ze het virus doorgemaakt hebben of niet, bij wie we willen weten als ze beschermende antistoffen hebben tegen het virus.

 

Doel van de test

Nagaan als u nu of in het nabije verleden besmet bent geweest met Covid-19 door te kijken als uw immuunsysteem antistoffen aangemaakt heeft tegen het virus. Na 1 week infectie met Covid-19 test ongeveer 50 % positief, na 2 weken 100 %. Meestal wordt aangeraden om ten vroegste vanaf 10 dagen ziektesymptomen te testen. Officieel zegt men nu vanaf 14 dagen ziektesymptomen.

 

Betekenis van een positieve test

U bent met een vrij grote mate van waarschijnlijkheid in contact gekomen met het Covid-19 virus en uw lichaam heeft de ziekte doorgemaakt (met of zonder veel symptomen). U heeft antistoffen in uw bloed. Er kan weinig gezegd worden over het feit als deze antistoffen u beschermen tegen het virus, tegen een nieuwe infectie met hetzelfde virus. Hoelang een mogelijke bescherming aanhoudt en als deze effectief is tegen alle mogelijke varianten van het Covid-19 virus is eveneens nog een grote onbekende!

 

Betekenis van een negatieve test

Voorlopig kan niet aangetoond worden dat u in contact gekomen bent met het coronavirus, u heeft wellicht de ziekte nog niet doorgemaakt en u heeft wellicht ook geen specifiek immunologische weerstand tegen dit virus.

 

Wie kan getest worden?

Deze testen zijn gepland om in de eerstkomende week uitgerold te worden. De informatie hieromtrent verandert elke dag. Gezien de relatieve schaarste in middelen zullen deze testen eerst gereserveerd zijn voor specifieke groepen (gehospitaliseerde patiënten, medische personeel, medewerkers van de woon-en zorgcentra). Mogelijks zullen sommige privé labo’s reeds een test aanbieden.

 

Moeilijkheid van deze test

Om een goede voorspellende waarde te hebben dient deze test zeer gevoelig en specifiek te zijn. De test dient een goede predictieve waarde te hebben. Vaak worden ook verschillende testen gecombineerd voor meer zekerheid.

Uw online afspraak in enkele klikken